giao hàng

-11%

Bò viên gân

Bò viên gân

270.000 240.000
-8%

Cá thác lác rút xương

Cá thác lác rút xương

260.000 240.000
-10%

Chả cá chàm

Chả cá chàm

210.000 190.000
-14%

Chả cá Nha Trang

Chả Cá Nha Trang

140.000 120.000
-7%
150.000 140.000
-6%

Chân gà, cánh gà, gà nguyên con

Chân gà rút xương

170.000 160.000
-25%
60.000 45.000